Nasi Pacjenci mogą skonsultować swoje objawy z lekarzem w ramach Telefonicznej Porady Medycznej. W tym celu należy połączyć się z ogólną infolinią Przychodni MEDYK i poprosić o rejestrację teleporady zgodnie z dyżurem konkretnego lekarza.

Numer infolinii: 41-262-02-00 lub 41-262-05-00

Kontakt z lekarzem odbywa się w najbardziej komfortowych, bo domowych warunkach i jest znakomitym sposobem radzenia sobie z pierwszymi objawami infekcji. Lekarz udzieli zaleceń, zidentyfikuje ewentualne zagrożenia i zaproponuje, jak sobie z nimi radzić, a także, jeśli będzie taka konieczność, wystawi e-Zwolnienie, e-Skierowanie oraz
e-Receptę. W sytuacji, gdy stan zdrowia Pacjenta tego wymaga, lekarz niezwłocznie zaprosi chorego na wizytę do naszej Przychodni.


W TRAKCIE KONSULTACJI:
- porozmawiasz z lekarzem, który dysponuje Twoją pełną historią leczenia,
- w razie konieczności lekarz ma możliwość wystawienia zdalnie e-Zwolnienia, e-Recepty i e-Skierowania,
- odnowisz receptę (np. na leki, które przyjmujesz regularnie),
- omówisz wyniki badań.

 

Podstawowe zasady Teleporad w Przychodni MEDYK: 

1.Rejestruj się tylko telefonicznie: 41-262-02-00 lub 41-262-05-00 ????

2.Lekarz zadzwoni do Ciebie o umówionej godzinie (+/- 45 minut), podejmie trzy próby połączenia. Jeśli nie uzyska połączenia, wizyta zostanie uznana za odwołaną.☝️

3.Zadbaj o to by rozmowa odbyła się w komfortowych dla Ciebie warunkach.????

4.Przygotuj swój numer PESEL lub dziecka – może być potrzebny w celu weryfikacji.

5.Przygotuj wyniki badań, dzienniczek samokontroli lub inne dane.

6.Przygotuj coś do pisania, aby móc zanotować np. kod do e-recepty.☝️

7. Pamiętaj, że na podstawie teleporady lekarz może zdecydować o konieczności badania bezpośredniego.

8. Wszelkie zdjęcia i skany dokumentów, które dotyczą teleporady należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@przychodniamedyk.eu