UWAGA! Z formularza mogą skorzystać tylko pacjenci z aktywną deklaracją w Przychodni MEDYK.
Za pomocą formularza mają Państwo możliwość zamówienia e-recepty na lek stosowany stale**, bez konieczności wizyty w Przychodni.

Kto może skorzystać z zamówienia on-line?
Receptę może zamówić pacjent, który spełnia poniższe warunki:
1) W dniu złożenia zamówienia jest zadeklarowanym pacjentem Przychodni Medyk.
2) W dniu złożenia zamówienia ma opłaconą składkę zdrowotną (jest ubezpieczony).

Jak odebrać zamówioną e-receptę?
1) Jeśli posiadasz już Internetowe Konto Pacjenta
(IKP na www.pacjent.gov.pl), swój kod dostaniesz

sms-em lub e-mailem bez konieczności dzwonienia do Przychodni.
2) Osoby nie posiadające konta mogą zgłosić się
po kod do Przychodni po 4h od wysłania zapotrzebowania.

3) Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia teleporady u lekarza.

** Powtarzane mogą być tylko leki, które uprzednio lekarz wpisuje pacjentowi do karty leków stosowanych stale. W trakcie teleporady ustal z lekarzem jakie leki, w jakich dawkach masz w swojej karcie. Jeśli stosujesz leki zlecone przez Specjalistę, zadbaj o to, żeby dostarczyć do Przychodni aktualne zaświadczenie o zaordynowanych lekach.

Imię i nazwisko  *
Numer telefonu  *
Twój numer pesel  *
Nazwa leku 
Ilość opakowań 
Nazwa leku 
Ilość opakowań 
Nazwa leku 
Ilość opakowań 
Nazwa leku 
Ilość opakowań 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że moje dane osobowe zbierane przez Przychodnię Medyk są przetwarzane w celach wynikających z art. 188 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), a także o obowiązku ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  *
* Pola wymagane